เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

124900
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
462
149
462
121802
6703
14154
124900

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-19 16:05
 

p01

นายชำนาญ ภาระจ่า
ปลัด อบต.โนนทอง
 
 

p01

นายชัยวัฒณ์ เกรงขาม
รองปลัด อบต.โนนทอง
 

 

p01

นายพิจักษณา พรมณี
หัวหน้าสำนักปลัด

 

p02

นายยิ่งยศ หนูราช
นิติกร

p03

นางรัตนา สีร้อยคำ 
นักทรัพยากรบุคคล

p04

น.ส.ปราณี จิรกิจเดโชกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

p15

จ.ส.อ.สุนทร พันทะสี
เจ้าพนักงานธุรการ

p05

นายณัฐพล แถววงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

p06

น.ส.พัชรี ใจบุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

p07

น.ส.จันทร์จิรา เหลาทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

p08

น.ส.อัญชลี ทองยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

p09

นายณัฐกานต์ พิลาอุ่น
พนักงานจ้างทั่วไป

p10

นายมนตรี จันทะแจ่ม
นักการภารโรง

p11

นายวิเศรษฐ์ วงศ์ทับช้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

p12

นายภราดร จันริวงศ์
พนักงานขับรถดับเพลิง

p13

นายอนุชิต หนันสุข
พนักงานขับรถยนต์

p14

นายสายัณห์ กุลาแสง
ยามรักษาการณ์

 

backgroundnonthonglocal5