เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

124872
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
434
149
434
121802
6675
14154
124872

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-19 15:49

  เบอร์สายตรงติดต่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและนักบริหาร(หัวหน้าส่วนราชการ)

                         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

                คณะผู้บริหาร
   ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
      1 นายธีระยุทธ  กุลจันทะ นายก อบต.โนนทอง   08-9573-0033
      2 นายฤทธิ์   พิลา รองนายก อบต.โนนทอง   09-8165-8862
      3 นายไชยา ลาดี รองนายก อบต.โนนทอง   08-2307-3107
      4 นายเปรม  ทองยศ เลขาฯ นายก อบต.โนนทอง   09-3481-0094
                สมาชิกสภา
   ลำดับที่           ชื่อ- สกุล               ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
     1 นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา ประธานสภา  
     2 นายสงัด ช่วยแสง รองประธานสภา  
     3 นายชำนาญ ภาระจ่า เลขานุการสภา  
     4 นางประนิดา เกรงขาม สมาชิกสภา  
     5 นางอุบลรัตน์ ลีเลิศ สมาชิกสภา  
     6 นายเสาร์ บุญหนา สมาชิกสภา  
     7 นายไกรษร เทพประเสริฐ สมาชิกสภา  
     8 นายบุญเต็ง ไชยจันหอม สมาชิกสภา  
     9 นายบุญธรรม สิงห์คำ สมาชิกสภา  
    10 นายประกอบ นันทะสาร สมาชิกสภา  
    11 นายประยูร  แก้วน้อย สมาชิกสภา  
    12 นายปิยะพงษ์ ชนะไชย สมาชิกสภา  
    13 นายพงศ์เมธต์ ช่วยแสง สมาชิกสภา  
    14 นายพันธ์ ประเสริฐ สมาชิกสภา  
    15 นายมงคล  บัวชม สมาชิกสภา  
    16 นายมณเทียร โพธเสน สมาชิกสภา  
    17 นายวสันต์  คำสีสุก สมาชิกสภา  
    18 นายวันชัย มโยธี สมาชิกสภา  
    19 นายวิทยา  นันทะสาร สมาชิกสภา  
    20 นายสนัด จันทรา สมาชิกสภา  
    21 นายสมพราว พิลากุล สมาชิกสภา  
    22 นายอดิเรก ผิวผ่อง สมาชิกสภา  
    23 นายอำนาจ สายพรม สมาชิกสภา  
               นักบริหาร(หัวหน้าส่วนราชการ) 
      1 นายชำนาญ  ภาระจ่า ปลัด อบต.โนนทอง   08-1261-1718
      2 นายชัญวัฒน์ เกรงขาม รองปลัด อบต.โนนทอง   08-9621-4148
      3  นายพิจักษณา พรมณี หัวหน้าสำนักปลัด  
      4 น.ส.มารศรี  นามดี ผู้อำนวยการกองคลัง  
      5 นายวัฒชระ  นาทา ผู้อำนวยการกองช่าง  
      6 นางจิราวัฒน์ นาดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
      7 นางรัชฏาภรณ์ คำชลธาร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 

backgroundnonthonglocal5