Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ข้อบัญญัติ

สถิติผู้เยี่ยมชม

019093
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
46
65
111
18638
1260
1092
19093

ประวัติความเป็นมา

LOGO2

ประวัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

 

          ตำบลโนนทอง แยกออกมาจากตำบลบ้านเม็ก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเมื่อก่อนยังมีประชากรค่อนข้างน้อย ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ง่าย แต่เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้การพัฒนา และดำเนินงานเป็นไปค่อนข้างช้า เนื่องจากเป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งประชากรก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น อ.บ้านผือ จึงได้แบ่งเขตการปกครองของตำบลบ้านเม็กย่อย ออกมาเป็น ตำบลโนนทอง มีทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 104.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 65,186 ไร่ ซึ่งรูปร่างของตำบลโนนทองมีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 หมู่บ้าน ปัจจุบันหมู่บ้านในความปกครองทั้งหมดของตำบลโนนทองมีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น รวม 10,860 คน

 

วิสัยทัศน์

บริการยึดหลักธรรมาภิบาล บริการสาธารณะ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมเพรียงชุมชนชนะยาเสพติด ปลูกจิตห่วงใยสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

          สะดวกไปมา ไฟฟ้า น้ำประปาสมบูรณ์ เพิ่มพูนมาซึ่งรายได้ ค่าใช้จ่ายอย่างประหยัด ยืนหยัดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม รวมพลังความสามัคคี มั่งมีสุขภาพแข็งแรง แฝงห่วงใยสิ่งแวดล้อม นำพร้อมวัฒนธรรม เกล้าล้ำการศึกษา ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

          นายธีระยุทธ กุลจันทะ

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

          นายชำนาญ ภาระจ่า

 

 

footer 16 12 61use3