Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ข้อบัญญัติ

สถิติผู้เยี่ยมชม

019107
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
60
65
125
18638
1274
1092
19107

สภาพและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

ส่วนที่ ๑ สภาพและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

๑.ด้านกายภาพ

ซึ่งมีระยะทางหางจากตัวทีว่า ๑๐๔.๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือ

๑.๑ ที่ตั้ง ตำบลโนนทองเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี การอำเภอบ้านผือ ประมาณ ๓-๒๐ กิโลเมตร ตำบลโนนทองมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ประมาณ ๖๕.๑๘๖ ไร่ และมีอาณาเขตติดกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้. ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านผือ

       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสร้างก่อ

       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคำบง

       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลข้าวสาร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลโนนทองเป็นที่ราบ และที่ราบสูงเป็นบางแห่ง ซึ่งเหมาะสำหรับการทำไร่ ทำนา การปลูกมัน ปลูกอ้อย และการเกษตรอื่นๆ พื้นที่เป็นป่าส่วนมากจะเป็นป่าโปร่ง พื้นที่ดินยังคงมีแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์อยู่ซึ่งดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีพอสมควรเหมาะสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากความอุดมสูมบูรณ์ของป่าไม้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ อยู่บ้าง

แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพ

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนทอง

ประวัติความเป็นมากลุ่มทอผ้าบ้านโนนทอง

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนทองโดยนางเพียร จันทะสี นางตุ๊ วงษ์ลา และกลุ่มแม่บ้านโนนทอง
ได้รวมตัวกันทอผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่ เป็นการทอผ้าอย่างหนึ่งที่มีการสร้างลวดลายก่อนที่จะทำการย้อมสี การทำลายผ้ามัดหมี่เป็นการเอาเชือกมามัดด้ายหรือมัดเส้นไหมตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ การมัดและย้อมลายจะมีการทำทั้งเส้นทางแนวยืน และแนวนอนหรือที่เรียกว่าแนวพุ่ง มีการสันนิษฐานว่าการมัดลายในแนวยืนน่าจะมีมาก่อนในแนวพุ่ง และจากการสืบค้นมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย โดยในสมัยโบราณ การทอผ้ามัดหมี่โบราณนิยมการย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ เช่น สีแดงจากครั่ง สีน้ำเงินจากคราม เป็นต้น ส่วนผ้าไหมมัดหมี่จะนิยมทำในกลุ่มไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างเห็นได้ชัด

กลุ่มทอผ้าบ้านนาไฮ

ประวัติความเป็นมากลุ่มทอผ้าบ้านนาไฮ

กลุ่มทอผ้าบ้านนาไฮ โดยนางหลอด ทิพย์สุวรรณ นางมุก บัวชม และกลุ่มแม่บ้านนาไฮ
ได้รวมตัวกันทอผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่ เป็นการทอผ้าอย่างหนึ่งที่มีการสร้างลวดลายก่อนที่จะทำการย้อมสี การทำลายผ้ามัดหมี่เป็นการเอาเชือกมามัดด้ายหรือมัดเส้นไหมตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ การมัดและย้อมลายจะมีการทำทั้งเส้นทางแนวยืน และแนวนอนหรือที่เรียกว่าแนวพุ่ง มีการสันนิษฐานว่าการมัดลายในแนวยืนน่าจะมีมาก่อนในแนวพุ่ง และจากการสืบค้นมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย โดยในสมัยโบราณ การทอผ้ามัดหมี่โบราณนิยมการย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ เช่น สีแดงจากครั่ง สีน้ำเงินจากคราม เป็นต้น ส่วนผ้าไหมมัดหมี่จะนิยมทำในกลุ่มไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างเห็นได้ชัด

 

กลุ่มนวดแผนไทย

ประวัติความเป็นมากลุ่มนวดแผนไทย

บ้านคูหมู่ที่ 1 โดยนางสุวรรณา ไชยเดช แม่บ้าน บ้านคูหมู่ที่ 1 ได้ศึกษาเรียนรู้การนวดแผนโบราณเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อให้ผู้ป่วยเส้นสายยืด โดยการกด คลำ ลูบ ไปตามร่างกาย เพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดเมื่อยล้า จากนั้นได้ก่อตั้งกลุ่มนวดแผนไทยขึ้นมาโดยให้บริการผู้ป่วยมาใช้บริการโดยคิดเป็นชั่วโมง จึงทำให้กลุ่มนวดแผนไทยได้มีอาชีพมีรายได้จากการนวดแผนไทยเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ภาพกลมนวด

footer 16 12 61use3